O matce

cytaty szaloma asza

Jak często się zdarza pisarzom, odziedziczyłem po matce zdolności twórcze, jakie dał jej krajobraz jej miejsca urodzenia, miłość ku naturze i wielką namiętność do wody i jabłek. / Źródło: „Co zawdzięczam ojcu i matce? Ustęp z autobiografii” w: „Nasz Przegląd” nr 4 / 1931 r., s. 6