O rodzinnych stronach

cytaty szaloma asza

Ten szmat ziemi położony jest na Mazowszu w Polsce. Po jednej stronie graniczy z Kujawami, które otoczone są smutnymi topolami i osnute są czarownymi bajkami – stąd pochodzi moja matka. Po drugiej stronie graniczy z bogatym błogosławionym Księstwem Łowickim, gdzie chłopi noszą drogie, wielobarwne szaty, gdzie mieszkał Szopen – tu urodził się mój poczciwy ojciec. / Źródło: „Co zawdzięczam ojcu i matce? Ustęp z autobiografii” w: „Nasz Przegląd” nr 4 / 1931 r., s. 6