O twórczości narodu

cytaty szaloma asza

Wszystko co tworzy, należy do ludzkości, wszystko stworzone jest duchową własnością świata. Każdy poszczególny dźwięk jest ważną częścią składową symfonii ziemi. Dlatego każde targnięcie się na kulturę narodu, czy rozporządza on armią broniącą go, czy też jest bezbronny jak naród, którego kulturę ja mam reprezentować, jest równocześnie targnięciem się przeciw ludzkości. / Źródło: „Duchowa moc znosząca granice między narodami” w: „Chwila” nr 3695 / 1929 r., s. 8 r.