O ojcu

cytaty szaloma asza

(…) dzielił on ze swoimi sąsiadami dosłownie ostatni kęs chleba. Nie znał przy tym żadnej różnicy między Żydem, a chrześcijaninem. Swoim zachowaniem się wobec naszych biednych sąsiadów chrześcijan, otrzymujących u niego pracę, przyczynił się do usunięcia we mnie od najwcześniejszej młodości wszelkich granic, jakie w stosunkach międzyludzkich dzieliły Żydów i chrześcijan. / Źródło: „Spojrzenie wstecz”, miesięcznik „Twórczość” nr 7/1958 r.