O zarzutach

cytaty szaloma asza

Gdybym, uchowaj Boże, poczuł, że popełniłem wobec mojego narodu czyn zły, grzeszny, nie wahałbym się ugiąć głowy i prosić o przebaczenie. (…) Lecz, oświadczyłem już i ponownie powtarzam, że oprócz artystycznych nie mam żadnych innych ambicji. Nie jestem reformatorem religijnym, ani choćby naukowcem. Moja praca ma wyłącznie literacki charakter. Moim pragnieniem jest ukazanie światu skarbów ducha, religii i kultury, które przetrwały w narodzie żydowskim. / Źródło: „Legis”, Salomon Belis.