Szalom Asz na łamach prasy

Pozycja, na którą składają się głównie teksty publikowane w przedwojennej prasie żydowskiej w Polsce, ukazuje nieznane szerzej oblicze Szaloma Asza – publicysty żywo reagującego na wydarzenia rozgrywające się wokół niego, ale także polemisty pozostającego w sporze lub dialogu z sobie współczesnymi.

Spis treści:

Przedmowa | 9
Foreword | 23

Częśc I – Publicystyka Szaloma Asza

Artykuły wspomnieniowe | 39

 • Szalom Asz o Żeromskim i Reymoncie | 39
 • Idee i ludzie | 42
 • Wspomnienia | 46
 • Co zawdzięczam ojcu i matce? Ustęp z autobiografii | 49

Artykuły polemiczne i komentarze | 53

 • Szalom Asz o Żydach w Polsce | 53
 • Ludowe szkolnictwo żydowskie czy hebrajskie? Głosy przedstawicieli literatury, nauki i kultury żydowskiej. Ankieta „Naszego Przeglądu” | 55
 • Pisarze żydowscy o szkole żydowskiej (z powodu obecnej wielkiej akcji politycznej na rzecz szkolnictwa żydowskiego) | 56
 • Szalom Asz o asymilacji i szkolnictwie żydowskim | 57
 • Głos Szaloma Asza | 59
 • Duchowa moc znosząca granice między narodami | 62
 • Krew żydowska nie należy do nikogo, tylko do Żydów | 64
 • Żydowskość pomarańczowa | 67
 • Szalom Asz o marszałku Piłsudskim | 71
 • Szalom Asz o Palestynie cz. 1 | 72
 • Szalom Asz o Palestynie cz. 2 | 78

Listy, apele i mowy | 82

 • Uroczysta akademia na cześć Szaloma Asza | 82
 • List otwarty do marszałka Piłsudskiego | 88
 • List Szaloma Asza przeciw oszczercom | 93
 • Szalom Asz gościem piśmiennictwa polskiego. Przyjecie polskiego Pen Clubu ku czci pisarza żydowskiego | 95
 • Erec Izrael (Mowa Szaloma Asza wygłoszona na bankiecie w Warszawie na cześć Leiba Jaffego) | 99
 • Apel do czytelnika książki żydowskiej | 100
 • Palestyna związana jest z najwyższą ekstazą minionych wieków… Wruszający apel Szaloma Asza na Światowym Kongresie Żydowskim | 103
 • Szalom Asz do Polaków cz. 1 | 106
 • Szalom Asz do Polaków cz. 2 | 109
 • Szalom Asz do żydowskiej młodzieży akademickiej w Polsce | 112
 • Nędza dziecka żydowskiego | 113

Część II – Co mówi Szalom Asz? – wywiady

 • S.W. [Saul Wagman], U znakomitego pisarza żydowskiego Szaloma Asza | 117
 • Henryk Adler, Pisarze polscy i żydowscy o zbliżeniu polsko-żydowskim (specjalne wywiady „Chwili”) | 120
 • Henryk Adler, Literatura żydowska w Polsce | 122
 • Szalom Asz odpiera zarzuty w sprawie czarownicy z Kastylii. Lwowscy antysemici na jednym froncie z bolszewikami. Wywiad z wielkim poetą żydowskim | 124
 • Co mówi Szalom Asz | 126
 • Dawid Lazer, Dwa dni z Szalomem Aszem | 128
 • Stefan Napierski, Szalom Asz o sobie | 134
 • Józef Finkelstein, Godzina z Szalomem Aszem (korespondencja własna „Chwili”) | 138

Część III – Z wizytą w Kutnie – Reportaże

 • A. Litwin [Szmuel Hurwic], W miasteczku Szaloma Asza | 145
 • Józef Szymon Goldsztein, Na pogrzebie matki Szaloma Asza. Wrażenia naszego specjalnego wysłannika | 148
 • Jechezkiel Mojżesz Najman, Pozdrowienia z miasteczka Szaloma Asza… | 153

Część IV – Szalom Asz w karykaturze | 161

 • Bibliografia | 171
 • Nota bibliograficzna | 197
 • Spis ilustracji użytych w książce | 199
 • Indeks osób | 200

Informacje:

 • Tytuł: Szalom Asz na łamach prasy.
 • Autor: Praca zbiorowa pod redakcją naukową Moniki Szabłowskiej-Zaremby i Agnieszki Zółkiewskiej..
 • Liczba stron: 203.
 • Oprawa: miękka.
 • Format: 16,5 x 23,5 cm.
 • Rok wydania: 2019.
 • Wydawca: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. S. Żeromskiego w Kutnie, Convivo.

Pozycja dostępna w zbiorach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie. Zarezerwuj lub zamów w katalogu online. Istnieje również możliwość zakupu prezentowanej książki (cena 22 zł).

logo biblioteka kutno