O narodach

cytaty szaloma asza

Kultura każdego narodu,  choćby jeszcze tak małego, jest duchową własnością całej ludzkości. W rzeczywistości nie ma właściwie ani dużych narodów, ani małych, bo każdy naród jest zamkniętym w sobie żywym organizmem, posiadającym własną wolę życia i swoisty charakter. / Źródło: „Duchowa moc znosząca granice między narodami” w: „Chwila” nr 3695 / 1929 r., s. 8 r.