O ojcu

cytaty szaloma asza

Po ojcu nie odziedziczyłem żadnych wyjątkowych uzdolnień, bo on ich nie posiadał. Mimo to zawdzięczam mu wszystko. Jestem przekonany, że jego poczciwa krew, która płynie w mych żyłach, ocaliła mnie od licznych błędów, jakie nastręczały mi się w drodze, i nie pozwoliła mi się stoczyć w przepaście czatujące wewnątrz każdego serca ludzkiego, mój ojciec wyciągnął mnie z otchłani, w której ugrzęzłem i uczynił mnie tym, czym jestem. / Źródło: „Co zawdzięczam ojcu i matce? Ustęp z autobiografii” w: „Nasz Przegląd” nr 4 / 1931 r., s. 6