O piśmiennictwie

cytaty szaloma asza

Piśmiennictwo narodu tworzone w narodowym języku należy nie tylko do tego narodu, ale jest zarazem organicznym pomostem łączącym i zbliżającym ku sobie narody ziemi. (…) Jest tą ową duchową mocą znoszącą granice między narodami i czyniącą z ziemi naszą ojczyznę. / Źródło: „Duchowa moc znosząca granice między narodami” w: „Chwila” nr 3695 / 1929 r., s. 8 r.