XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza!

Zajawka XVI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego imienia Szaloma Asza a na niej twarz pisarza oraz napis

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Kutno.
Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie.

REGULAMIN

Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu,
wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach.
(wymagania dot. maszynopisu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1 lub 1,5).

Prace oraz podpisany skan oświadczenia i klauzul (dostępne na stronie www.bibliokutno.pl)
należy wysłać na adres: konkurs.asz@bibliokutno.pl

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2023 roku.

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 5.000 zł). Ostateczny podział nagród zależy
od jurorów.

Istnieje możliwość ufundowania nagród pozaregulaminowych przez organizacje, instytucje
i osoby prywatne, w tym Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za pracę związaną z Kutnem.

Lista laureatów zostanie ogłoszona we wrześniu 2023 roku na stronie www.bibliokutno.pl.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 7 października 2023 roku, podczas XIII Festiwalu Szaloma Asza. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych prac w antologii pokonkursowej oraz
w prasie i na portalach internetowych.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Informacji udziela: Radosław Wąs, koordynator konkursu, tel.: 24 355 10 12 wew. 103
e-mail: r.was@bibliokutno.pl

Dokumenty do pobrania:

Klauzula zgody

plik tekstowy do pobrania