okładka książki Motke Złodziej
Publikacje

Motke Złodziej

Motke Złodziej to jedna z najpopularniejszych powieści Szaloma Asza. Doczekała się wielu wydań, tłumaczenia na różne języki, licznych adaptacji scenicznych. Jej bohaterem jest wyrosły w nędzy żydowski chłopak z małego miasteczka, który szukając swojego miejsca w życiu, przechodzi różne koleje losu, od kuglarza

fragment okładki powieści Reb Szlojme Bogacz
Publikacje

Reb Szlojme Bogacz

Reb Szlojme Bogacz to barwna opowieść osadzona w maisteczku wzorowanym na rodzinnym Kutnie. Ukazuje się po raz pierwszy w polskim przekładzie – 110 lat po wileńskiej edycji – wprowadzając czytelnika w realia polsko-żydowskiego życia przedstawione przez pryzmat losów tytułowego bohatera oraz żydowskiej społeczności miasteczka i okolic.

Publikacje

Szalom Asz na łamach prasy

Pozycja, na którą składają się głównie teksty publikowane w przedwojennej prasie żydowskiej w Polsce, ukazuje nieznane szerzej oblicze Szaloma Asza – publicysty żywo reagującego na wydarzenia rozgrywające się wokół niego, ale także polemisty pozostającego w sporze lub dialogu z sobie współczesnymi.

Publikacje

Szalom Asz zapomniany?

Czy Szalom Asz to pisarz jednakowo znany w kręgach czytelniczych różnych części Polski oraz Europy? Czy istotnie jest wciąż czytany w Izraelu lub Stanach Zjednoczonych? Na tak szerokie pytania trudno miarodajnie odpowiedzieć, ale już na etapie intuicji wydaje się, że o ile nazwisko twórcy jest wszędzie rozpoznawalne, o tyle jego konkretne dzieła zostały raczej zapomniane i cieszą się chyba powściągliwym szacunkiem…

Publikacje

Szalom Asz dialogiczny. Wstępne rozpoznania

Szalom Asz to autor na wskroś dialogiczny. Wynika to z cech jego twórczości, osadzenia kulturowego i osobistej biografii. Jako pisarz języka żydowskiego, zdecydował się opisać świat swojej społeczności nie tylko dla samych Żydów, ale stale był zainteresowany kierowaniem swych utworów ku środowisku pozażydowskiemu.

Publikacje

Świat dramatów Szaloma Asza

Publikacja dokumentująca drugą kutnowską konferencję poświęconą spuściźnie literackiej Szaloma Asza, tym razem dramaturgicznej.

dramaty wybór okładka
Publikacje

Dramaty. Wybór

Pierwsza polska edycja dramatów Szaloma Asza to kolejny krok we włączeniu do polskiej tradycji literackiej spuścizny, która w okresie miedzywojennym nie raz wstrząsnęła środowiskami Żydów i chrześcijan Europy i Ameryki.

Publikacje

Szalom Asz: polskie i żydowskie konteksty twórczości

Pozycja, która opisuje szerszą kulturową perspektywę twórczości Szaloma Asza. Pozwala zrozumieć na ile jego myśl wykraczała poza ciasno rozumianą tożsamość etniczną czy wyznaniową i jak konsekwentnie dążyła do postaw i działań społecznych na wskroś uniwersalnych i ogólnoludzkich.