W 1993 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz Społeczna Fundacja Miasta Kutna, przy współpracy z Kutnowskim Domem Kultury, ogłosiły po raz pierwszy konkurs literacki skierowany głównie do ludzi pióra z Kutna i regionu kutnowskiego. Jego celem było zaktywizowanie rodzimego środowiska twórców, którzy od lat zajmowali się pisaniem do szuflady, nie mając większych możliwości prezentowania i publikowania swojej twórczości. Regulamin przewidywał dwie formy literackie – poezję i prozę, bez określania tematyki utworów, oraz nagrody pieniężne dla laureatów. Przewidziano też Nagrodę Prezydenta Miasta Kutna za utwór tematycznie związany z Kutnem.

Na konkurs wpłynęły 104 prace. Jury obradowało w składzie: Ziemowit Skibiński, poeta, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Marek Grala, poeta i prozaik, Jacek Indelak, pisarz, dziennikarz, scenarzysta oraz Teresa Mosingiewicz, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury.

Kategoria „Poezja”

  • Nie przyznano pierwszej nagrody,
  • II nagroda (ex aequo) – Artur Fryz z Kutna i Maciej Porzycki z Poznania.
  • Prezydent Miasta Kutna przyznał swoją nagrodę kutniance, Czesława Politańskiej.

Kategoria „Proza”

  • Nie przyznano pierwszej i drugiej nagrody.
  • III nagroda (ex aequo) – Kazimierz Suwara z Kutna i Małgorzata Maliszewska z Płocka, a Nagroda Prezydenta Miasta Kutna została wręczona kutniance, Monice Szurzec.

Pokłosiem konkursu było wydawnictwo zwarte, w którym, oprócz nagrodzonych prac, opublikowano artykuły dotyczące idei konkursu i polsko-żydowskiej przeszłości Kutna.

Ze względu na duży oddźwięk ze strony środowiska twórców, organizatorzy zaplanowali kolejną edycją konkursu za dwa lata, i tak zrodziła się jego tradycja. Książki pokonkursowe, towarzyszące każdej następnej edycji, wzbogacane są artykułami o życiu i twórczości Szaloma Asza oraz materiałami o charakterze popularno-naukowym, związanymi z historią kutnowskich Żydów.

Antologia prac konkursowych (kliknij, aby obejrzeć)

grafika pióra