W 1995 roku, drugiej edycji konkursu po raz pierwszy patronowało imię Szaloma Asza, urodzonego w Kutnie światowej sławy pisarza żydowskiego, w latach czterdziestych XX w. dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. Intencją organizatorów było przywrócenie – po trwającym niemal pół wieku zapomnieniu – pamięci o najsławniejszym w środowiskach nie-żydowskich świata pisarzu tworzącym w jidysz. Wyklętym przez własny naród za głoszenie idei pojednania Żydów i chrześcijan. Twórczość Asza, niemalże nieznana polskim czytelnikom, właśnie w tym czasie zaczęła powracać na rynek wydawniczy, pierwszymi polskimi wznowieniami niektórych jego powieści i opowiadań.

Do organizacji II edycji konkursu po raz pierwszy włączyły się władze izraelskiego miasta Bat-Yam, w którym Szalom Asz mieszkał u schyłku życia, oraz stowarzyszenia środowisk żydowskich działających w Polsce. Tym razem regulamin konkursu wyraźnie określał tematykę prac: „Małe miasteczko w swym specyficznym klimacie”, bezpośrednio nawiązującą do twórczości Asza, oraz eseje o życiu i twórczości pisarza. Od tej edycji w konkursie obowiązuje wyłącznie forma prozatorskia. Nadesłano 76 prac z całego kraju.

Jury w składzie: Michał Friedman, znawca języków jidysz i hebrajskiego, tłumacz literatury jidysz, m.in. powieści Asza, Tadeusz Żółciński, krytyk literacki i Teresa Mosingiewicz, dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury, przyznało:

I nagroda – Justyna Domosławska z Torunia za esej poświęcony powieści „Mąż z Nazaretu Szaloma Asza na tle mesjańskich oczekiwań Izraela”. Otrzymała ona także nagrodę władz Bat-Yam – tygodniowy pobyt w Izraelu.

II nagroda (ex aequo) – Zbigniew Krempf („Reliefy i Polichromie”) oraz Lucjan Zuzia („Szalom Asz”).

III nagroda (ex aequo) – Adam Nasielski („Bobowarebe”), Pelagia Borowska („La Pasionaria”), Wojciech Fułek („Jeden mały pokój”).

Antologia prac konkursowych (kliknij, aby obejrzeć)

grafika pióra