4 grudnia 2007 r. (wtorek)

11:00 | Kutnowski Dom Kultury

Wykład pt. „Szalom Asz – pisarz wyklęty” Grażyna Baranowska.

5 grudnia 2007 r. (środa)

18:00 | Cukiernia „Wasiakowie”

„Rozenfield ilustrowany” – spotkanie z poetą Aleksandrem Rozenfeldem i rysunkami Tomasza Czyżewskiego.

6 grudnia 2007 r. (czwartek)

17:00 | Hotel Rondo

  • Spotkanie z Piotrem Matywieckim, autorem książki pt. „Twarz Tuwima”
  • Koncert poezji śpiewanej do tekstów J. Tuwima
  • Smak kuchni żydowskiej przy muzyce klezmerskiej.

7 grudnia 2007 r. (piątek)

12:00 – 14:30 | Muzeum Regionalne w Kutnie

Sesja „Wokół jedynej fotografii – cmentarz żydowski w Kutnie, miejsce pochówku przodków nie tylko Szaloma Asza.

17:00 | Restauracja i Cukiernia „Rozmaryn”

„Współczesna literatura polska tworzona przez pisarzy pochodzenia żydowskiego”. Udział biorą: Anna Nasiłowska, Monika Polit i Piotr Matywiecki.

8 grudnia 2007 r. (sobota)

18:00 | Kutnowski Dom Kultury

Recital Macieja Maciejewskiego pt. „Shalom!”. Akompaniują: Rafał Stępień (fortepian), Łukasz Czekała (skrzypce).

20:00 | Urząd Miasta Kutno

Debata pt. „Czy różnorodność etniczna jest siłą państw?”

9 grudnia 2007 r. (niedziela)

16:00 | Kutnowski Dom Kultury

  • Rozstrzygnięcie VII Ogólopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza. Jury: Hanna Krall, Anna Nasiłowska i Jacek Leociak.
  • Widowisko pt. „Tutaj się urodziłem”, reż. K. Ryzlak, przygotowanie wokalne K. Karolak-Koszańska.

7-10 grudnia 2007 r. (piątek-poniedziałek)

Muzeum Regionalne w Kutnie: Wystawa fotograficzna „Wyprowadzenie Żydów kutnowskich do getta na terenie cukrowni Konstancja” – ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku, oddział w Kutnie.