Na V konkurs w 2001 roku nadesłano 130 prac z kraju i zagranicy.

Oceniało je jury w składzie: Konstanty Gebert, dziennikarz, tłumacz, założyciel miesięcznika Midrasz, Adam Rok, dziennikarz, redaktor naczelny Słowa Żydowskiego i Tadeusz Żółciński, krytyk literacki.

  • I nagroda – Małgorzata Sikorska-Miszczuk z Warszawy („Cudowna podróż”),
  • II nagroda – Gabriela Danielewicz z Gdańska („Kamienica pięknej Estery”)
  • III nagroda – Lech Grala z Płocka („Opowiadał Rabbi Meir Szapiro”).

Ponadto wyróżniono: Marka Okońskiego („Buba”), Piotra Chruszczewskiego („Gondolier”), Tomasza Korzeniowskiego („ Naftuli”), Władysława Bednarka („Trwoga”), Daniela Kalinowskiego („Dlaczego Franz…”), Mirosława Osowskiego („Rewolwer”), Artura Pałygę („To”) oraz Ewę Klajman-Gomolińską („Drewniany ptak”).

Antologia prac konkursowych (kliknij, aby obejrzeć)

grafika pióra