X Festiwal Szaloma Asza rozpoczęła gościnnie występująca młodzież i dzieci gostynińskich szkół.

Spektakl „Inni z Floriańskiej” nawiązuje do ulicy Floriańskiej w Gostyninie, która jest miejscem szczególnym – to właśnie tam, w czasie II WŚ, stracono 10 mieszkańców Gostynina za rzekome zabójstwo niemieckiego żandarma. Sztuka opowiada o trudnych losach Żydów mieszkających na tamtych terenach przed 1945 rokiem i częstych aktach dyskryminacji. Połączenie wątku z losami współczesnych nastolatków borykającymi się z brakiem tolerancji, czyni tę historię żywą i wciąż aktualną. Sztuka powstała z inicjatywy „Wielokulturowy Gostynin” i wystawiana była już parokrotnie przez gostynińską młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach grupy” „Teatr? No nie wiem”. 

5 października o godz. 13 w Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Asz i jego miasteczko”, który przypadł do gustu wszystkim gościom festiwalowym. Tego dnia miał również miejsce panel dyskusyjny „Szalom Asz zapomniany ? Lektury na dziś, nadzieje na jutro” z udziałem prof. Daniela Kalinowskiego, prof. Anny Kuligowskiej-Korzeniowskiej i mgr Mai Sowińskiej. Gościem specjalnym była mgr Małgorzata Kalinowska. Przedmiotem dyskusji był dorobek Szaloma Asza i możliwości dalszej jego popularyzacji.

Drugi dzień Festiwalu został zdominowany przez teatr. O godz. 17.00 w CTMiT – Szalom na Teatralnej czyli przegląd talentów aktorskich kutnowskiej młodzieży i nie tylko, ponieważ w etiudzie taneczno-muzycznej „Zaproście nas do stołu” według scenariusza i reżyserii Krzysztofa Ryzlaka i choreografii Izabeli Borkowskiej wystąpiła młodzież i dorośli z Kutna, Warszawy i Poznania. Tematem wystąpienia była szeroko pojęta tolerancja. Bazą tej etiudy stały się artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zinterpretowane w sposób niezwykły, o czym świadczyły owacje na stojąco.

Jako pierwsi wystąpili uczniowie byłego Gimnazjum nr 1 i 2, którzy pod opieką Iwony PietrzakJoanny Lach-Skrzyneckiej w przedstawieniu „Przy szabasowych świecach”. Jest to część projektu „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga-śladami Szaloma Asza i kultury żydowskiej”, który zakończył się w czerwcu tego roku. Ponadto obejrzeć mogliśmy występ koła dziennikarko- teatralnego działające przy Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Koło przygotowało pod opieką Doroty ChojnackiejHaliny Sankowskiej etiudę teatralną na motywach opowiadania Szaloma Asza: „Buntowniczka”.

Usłyszeliśmy również kilka piosenek w jidysz w wykonaniu młodzieży z sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury pod opieką Katarzyny Karolak-Rojewskiej, które wywołały podziw i wzruszenie zagranicznych gości. Wszyscy oglądający byli poruszeni profesjonalizmem i talentami aktorskimi występującej młodzieży.

7 października w ramach X Festiwalu Szaloma Asza odbyły się warsztaty taneczne dla dorosłych i młodzieży, prowadzone przez Patrycję Lichą z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. W warsztatach uczestniczyła m.in. młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kutnie oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7.

Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 2. Uczestnicy poznali podstawowe sekwencje i kroki taneczne, charakterystyczne dla tradycji tańca żydowskiego, którego korzenie sięgają religii – Judaizmu.  Dowiedzieliśmy się również, że jest on formą uwielbienia i świętowania w wierze, a słowem go określającym jest „hagag” co znaczy tańczyć po kole. Takie właśnie w większości są tańce żydowskie, tak właśnie tańczyliśmy. Bowiem koło, to symbol jedności, równości, wspólnoty i integracji. 

Gościnnie na uroczystej kolacji żydowskiej w Rondzie w ramach X Festiwalu Szaloma Asza wystąpił polski wokalista tworzący w kręgu poezji śpiewanej, gitarzysta, kompozytor, aktor Michał Łanuszka. Artyście towarzyszył kwartet smyczkowy i znana wokalistka Izabela Królak. Goście mogli wysłuchać najbardziej znanych przebojów Cohena w przekładach Michała Kuźmińskiego takich jak: „Jestem twój/I’m Your Man” czy „Chelsea Hotel”, „Hallelujah” i „Dla ciebie walc/Take this Walz”. Po tym klimatycznym koncercie i tuż przed kolacją goście towarzyszący Davidowi Mazowerowi zapoznali uczestników ze zwyczajami żydowskimi dzielenia się chałką.

Ostatniego dnia Festiwalu odbyła się konferencja prasowa poświęcona Festiwalowi i XIII Konkursowi Literackiemu, którą prowadziła Pani Dyrektor Magdalena Konczarek. Podczas konferencji zostali przedstawienie laureaci tegorocznej edycji konkursu.

Decyzją jury w składzie: Darek Foks (przewodniczący), Jacek DehnelJarosław Klejnocki laureatami zostali:

  • I nagroda w wysokości 4 tysięcy złotych – Iwona Partyka za opowiadanie Lekcje u Madame Fleur (godło: Kamień),
  • II nagroda w wysokości 3 tysięcy złotych – Jan Henzel za opowiadanie Pani Rekina czeka w H. (godło: ATLANTIS),
  • III nagroda w wysokości 2 tysięcy złotych – Stanisław Butowski za opowiadanie Srebrny wąż (godło: Leonard Trójłódzki),
  • wyróżnienie w wysokości 1 tysiąca złotych – Kuba Kapral za opowiadanie 0:07:54 (godło: James Błond).

O godz.15.00 odbyło się spotkanie autorskie Darka Foksa, które poprowadził Jarosław Klejnocki. 

Galę X Festiwalu Szaloma Asza poprowadziła Pani Dyrektor MiPBP w Kutnie Magdalena Konczarek, która na wstępie podziękowała goszczącemu w Kutnie prawnukowi Szaloma Asza Davidowi Mazowerowi za współpracę i wręczyła mu tytuł Przyjaciela Biblioteki.

Po wręczeniu nagród laureatom XIII Konkuru Literackiego im.Szaloma Asza przez wiceprezydenta Miasta Kutna Zbigniewa WdowiakaJacka Boczkaję odbył się koncert znanej śpiewaczki sopranowej Agi Mikołaj przy akompaniamencie profesor Izabeli Górskiej-Krasiel. Koncert poprowadziła Pani Dyrektor PSM w Kutnie Małgorzata Musiałowska.

Galeria