W 2013 roku na konkurs nadeszło 180 opowiadań.

W jury zasiedli: Bożena Keff (przewodnicząca), badaczka literatury w Żydowskim Instytucie Historycznym, poetka, tłumaczka, publicystka; Alina Molisak, adiunkt w Zakładzie Literatury XX wieku Wydziału Polonistyki UW, badaczka literatury polsko-żydowskiej i literatury jidysz oraz Tomasz Żukowski, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, badacz pisarstwa związanego z wojną i okupacją. Jury przyznało:

  • I nagroda – Agnieszka Szygendowska z Łodzi („Ocalenia”)
  • II nagroda – Małgorzata Januszewska z Częstochowy („To twój wybór, Bracie”)
  • III nagroda – Grzegorz Przybysz z Brwinowa („Przekręt”).

Wyróżnienie przyznano Jarosławowi Robakowi z Krakowa („Motylek czy wróżka”).

Antologia prac konkursowych (kliknij, aby obejrzeć)

grafika pióra