24 listopada 2001 r. (sobota)

19:00 | Łódzki Dom Kultury

Projekcja filmu pt. „Szalom Asz”, reż. Agnieszka Arnold.

19:30 | Łódzki Dom Kultury

 • Oficjalne otwarcie Festiwalu im. Szaloma Asza,
 • Wernisaż wystawy Piotra Piluka pt. „Odnalezione ulice – pejzarz miejski Kutna”,
 • Koncert „Die Galitzyaner Klezmorin”,
 • Coctail.

25 listopada 2001 r. (niedziela)

17:00 | Kutnowski Dom Kultury

 • Projekcja filmu pt. „Aron Eizyk”, reż Agnieszka Arnold,
 • Występ laureatów konkursu recytatorskiego poezji żydowskiej.

18:00 | Kutnowski Dom Kultury

 • Powitanie gości drugiego dnia Festiwalu im. Szaloma Asza,
 • Recital Magdaleny Hudzieczek-Cieślar pt. „Pieśni żydowskie”,
 • Wernisaż wystawy pt. „Sąsiedzi z ulicy”,
 • Wernisaż wystawy pt. „Książka żydowska ze zbiorów Tadeusza Żółcińskiego”,
 • Warsztaty prezentujące obrzędową kuchnię żydowską.

19:30 | Kutnowski Dom Kultury

 • Ogłoszenie wyników V Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza,
 • Andre Hubner Ochodlo – recital najpiękniejszych pieśni żydowskich „Shalom. Yiddish songs”,
 • Coctail.