W 1993 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie oraz Społeczna Fundacja Miasta Kutna, przy współpracy z Kutnowskim Domem Kultury, ogłosiły po raz pierwszy konkurs literacki skierowany głównie do ludzi pióra z Kutna i regionu kutnowskiego. Jego celem było zaktywizowanie rodzimego środowiska twórców, którzy od lat zajmowali się pisaniem do szuflady, nie mając większych możliwości prezentowania i publikowania swojej twórczości.

Regulamin przewidywał dwie formy literackie – poezję i prozę, bez określania tematyki utworów, oraz nagrody pieniężne dla laureatów. Przewidziano też Nagrodę Prezydenta Miasta Kutna za utwór tematycznie związany z Kutnem. Na pierwszy, historyczny, konkurs wpłynęły 104 prace. Zarówno w kategorii „Poezja”, jak i „Proza”, nie przyznano nagród za zajęcie pierwszego miejsca. 

Pokłosiem konkursu było wydawnictwo zwarte, w którym, oprócz nagrodzonych prac, opublikowano artykuły dotyczące idei konkursu i polsko-żydowskiej przeszłości Kutna.

Ze względu na duży oddźwięk ze strony środowiska twórców, organizatorzy zaplanowali kolejną edycją konkursu za dwa lata, i tak zrodziła się jego tradycja.

W 1995 roku, drugiej edycji konkursu po raz pierwszy patronowało imię Szaloma Asza, urodzonego w Kutnie światowej sławy pisarza żydowskiego, w latach czterdziestych XX w. dwukrotnie nominowanego do literackiej Nagrody Nobla. Intencją organizatorów było przywrócenie – po trwającym niemal pół wieku zapomnieniu – pamięci o najsławniejszym w środowiskach nie-żydowskich świata pisarzu tworzącym w jidysz. Wyklętym przez własny naród za głoszenie idei pojednania Żydów i chrześcijan. Twórczość Asza, niemalże nieznana polskim czytelnikom, właśnie w tym czasie zaczęła powracać na rynek wydawniczy, pierwszymi polskimi wznowieniami niektórych jego powieści i opowiadań.

Informacje dotyczące konkretnych edycji konkursu, znajdują się w zakładce Archiwum.