Iwona Pietrzak

Członek Jury

Fot. sp9kutno.edupage.org

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku filologia polska, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, dyrektor szkoły podstawowej, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki przy MiPBP w Kutnie, konsultant WODN w Zgierzu oddział w Kutnie, wieloletni egzaminator i przewodnicząca egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty OKE w Łodzi, Lider Regionalizmu. Przez szereg lat pracowała w placówkach publicznych: gimnazjum, szkole podstawowej. Jej uczniowie byli laureatami konkursów literackich, przedmiotowych, recytatorskich, dziennikarskich. Współtworzyła z uczniami gazetkę „Carpe Diem”, co zaowocowało wieloma sukcesami w województwie i Polsce. Pisała do Przeglądu Edukacyjnego WODN w Łodzi. Współpracowała z Fundacją Forum Dialogu na rzecz włączenia gimnazjum do programu „Szkoły Dialogu”, angażowała uczniów do działań regionalnych, m.in. Festiwalu Szaloma Asza.