Monika Szabłowska-Zaremba

Przewodnicząca Jury

Fot. holocaustresearch.pl

Dr n. hum., literaturoznawca i teoretyk literatury; koordynator kierunku humanistyka cyfrowa, adiunkt w Katedrze Edukacji Polonistycznej i Medialnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autorka książki „Człowiek po Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga” (Lublin 2010); redaktorka monografii wieloautorskiej: „Gra i grywalizacja w kulturze XXI wieku”, Lublin 2022; współredaktorka monografii „Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia-kultura-literatura” (ze Sławomirem J. Żurkiem, Weroniką Litwin, Lublin 2012), „Naruszone granice kulturowe. O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach: polskiej i żydowskiej XX w.” (z Beatą Walęciuk-Dejneką, Lublin 2013), „Internet jako przestrzeń relacji społecznych – szanse, ograniczenia, perspektywy” (z Dorotą Siemieniecką, Lublin 2021); współautorka publikacji „Icchok L. Perec Dusza, Legendy, bajki i opowiadania” oraz „Asz na łamach prasy” (z Agnieszką Żółkiewską, Warszawa 2015 i Warszawa-Kutno 2019), autorka artykułów związanych z literacką przestrzenią polsko-żydowską, publikowanych w drukach zwartych oraz rozproszonych w Polsce i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.