Wspominaliśmy naszych Sąsiadów

W ramach Festiwalu Szaloma Asza jako wydarzenie towarzyszące odbyła się promocja katalogu do edukacyjnej wystawy czasowej pt. „Byli naszymi sąsiadami – kutnowscy Żydzi”. Autorką katalogu oraz koordynatorem wystawy jest Bożena Gajewska.

We wstępie do katalogu czytamy:

Ogrom straty, jaką poniosło miasto Kutno wskutek Zagłady społeczności żydowskiej, trudno opisać słowami. Można natomiast spróbować poznać, choćby w niewielkim wymiarze, 500-letnią historię kutnowskich Żydów, a na tej podstawie ich wielki wkład w życie gospodarcze Kutna, w jego kulturę, oświatę i sztukę, w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

ZACHOR znaczy PAMIĘTAJ. Dziś naszą powinnością jest pamięć o tych, których nie ma, naszych sąsiadach – kutnowskich Żydach. Temu ma służyć wystawa, po to wydany został jej katalog. / Bożena Gajewska

Wystawa będzie czynna w dniach 5-31 października 2023 roku.

Fot. T. Skuza

Jeśli Ty lub Twoje dziecko znaleźliście się na zdjęciach lub filmie wbrew swojej woli, prosimy o informację poprzez wiadomość email (zakładka Kontakt). Wizerunek zostanie usunięty.